Korzyści jakie niesie dekarbonizacja przemysłu?

Korzyści jakie niesie dekarbonizacja przemysłu?

Solidna porcja wiedzy o trigeneracji. Przeczytaj koniecznie!

Wskutek rozwoju przemysłu nastąpiło gwałtowne zwiększenie zapotrzebowania na energię niezbędną do napędzania procesów produkcyjnych. Wysokie zużycie energii, a także świadomość jej marnowania na licznych etapach produkcyjnych sprawia, iż firmy wypatrują nowych rozwiązań, które zarówno zmniejszą wydatki poniesione na działalność, jak i przyczynią się do zmniejszenia negatywnego ich oddziaływania na ekosystem.

Trigeneracja, kogeneracja, energia z odzysku – o dekarbonizacji przemysłu

Działanie, które dąży do zwiększenia niezależności energetycznej przemysłu za sprawą wprowadzanie rozwiązań pozwalających na efektywniejsze użycie zasobów energetycznych, m.in. poprzez zwiększenie elektryfikacji oraz zredukowanie użycia surowców kopalnych, to proces nazywany dekarbonizacją przemysłu. Osiągnąć te cele można za pomocą innowacyjnych rozwiązań, takich jak kogeneracja, która polega na generowaniu w ramach jednego procesu technologicznego ciepła i prądu, czy trigeneracja, podczas której prócz ciepła i energii w trakcie jednego procesu technologicznego produkowane jest również zimno.

W szeregu sfer przemysłu osiągalne jest również korzystanie z ”energii odpadowej”, innymi słowy energii z odzysku. To energia, która powstaje podczas procesów produkcyjnych i która z reguły bywa po prostu uwalniana, i ostatecznie bezsensownie trwoniona. Tymczasem odzyskiwanie tej energii i ponowne jej wykorzystanie przynosi z czasem pokaźne oszczędności, a jednocześnie skutkuje zredukowaniem emisji dwutlenku węgla przez zakład przemysłowy.

Nakłady finansowe poniesione na dekarbonizację przemysłu zwrócą się po paru latach

W czasach ogólnej świadomości negatywnego oddziaływania ludzkości na otoczenie oraz wiedzy, iż złoża paliw kopalnych za kilkadziesiąt lat się wyczerpią, konieczność dekarbonizacji przemysłu stała się priorytetem, ponieważ jest gwarancją jej rozkwitu w kolejnych dekadach. Ukierunkowanie przemysłu ku użyciu energii odzyskanej oraz odnawialnej to najlepsza metoda do zagwarantowania zakładom produkcyjnym niezależności energetycznej. Oczywiście, implementacja tego typu środków generuje znaczne koszty, jednak w ostatecznym rozrachunku zysk jaki one dają, pod każdym względem je równoważą. Oszczędności związane z redukcją kosztów zakupu energii już po kilku latach potrafią zwrócić nakłady finansowe poniesione na taką innowację. Z drugiej strony minimalizacja śladu węglowego przemysłu i jego negatywnego oddziaływania na ekosystem to już zysk dla każdego z nas.

Siedziba firmy:
Dalkia Polska Sp. z o.o.
ul. Złota 59
00-120 Warszawa

Tel.: +48 22 228 73 10