Bezpłatny generator not księgowych – skorzystaj z niego, gdy kontrahent nie opłaca faktur

Bezpłatny generator not księgowych – skorzystaj z niego, gdy kontrahent nie opłaca faktur

Generator not księgowych znajdziesz na flobo.io/generator-not/.

Przedsiębiorcy na pewnym etapie swojej działalności zazwyczaj trafiają na kontrahentów, którzy nie wnoszą opłat za przesłane im faktury w terminie. Jeszcze dekadę temu stanowiło to spory problem dla przedsiębiorców. Na szczęście począwszy od 2013 roku w razie wyniknięcia opóźnień we wniesieniu opłaty prawo polskie umożliwiło wystawianie niemrawym partnerom not księgowych w kwocie 40 euro, a od 2020 roku też na 100 oraz 70 euro.

Kiedy można wystawić notę księgową na 40 euro, a kiedy na 70 oraz 100 euro

Zgodnie z artykułami ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych wierzyciel jest uprawniony do żądania od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Wysokość tej rekompensaty zależy od kwoty niezapłaconego świadczenia pieniężnego. W sytuacji, gdy należności nie przekraczają 5000 zł wystawia się noty księgowe na 40 euro. Przy zadłużeniu wyższym niż ta kwota, ale nie przekraczającym 50 000 zł, wierzyciel od 2020 roku ma natomiast prawo wystawić notę na kwotę 70 euro, a kiedy wartość świadczenia pieniężnego przewyższa 50 000 zł – notę w wysokości 100 euro. Co najistotniejsze, taką notę można przekazać dłużnikowi niezwłocznie po stwierdzeniu opóźnienia z płatnością, na dodatek bez obowiązku uprzedniego przypomnienia o upływie terminu. Wypada jednakże zastanowić się czy wystawienie kontrahentowi ekspresowo noty księgowej na 40 – albo więcej – euro nie naruszy pielęgnowanych często przez wiele lat dobrych układów partnerskich. Przecież poślizg w przelaniu należności może być kwestią prostego niedopatrzenia bądź chwilowych problemów finansowych dłużnika, a nie jego zamierzonym zabiegiem. Dlatego właśnie, nota księgowa winna być raczej jednym z kolejnych etapów działań upominawczych.

Dowiedz się gdzie znaleźć bezpłatny generator not księgowych

Kiedy wierzyciel po raz pierwszy postanawia o wystawieniu noty księgowej, zaczyna zadawać sobie pytanie, jak prawidłowo należy określić jej wysokość w złotówkach, skoro prawo mówi o nocie w euro. Odpowiedź na to pytanie ustawodawca zawarł w przytoczonym w poprzednim akapicie dokumencie – wysokość rekompensaty w złotówkach ustala się biorąc za przelicznik uśredniony kurs euro ogłoszony przez NBP ostatniego dnia roboczego miesiąca, który poprzedza miesiąc, w którym minął termin wniesienia opłaty za faktury.

Przedsiębiorcom polecamy wypróbowanie generatora not księgowych, dostępnego nieodpłatnie przez Flobo – autorską aplikację automatyzującą obsługę należności w firmach, która posiada również wszechstronny moduł automatycznej windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]