Faktura proforma – znaczenie i wykorzystanie w biznesie

Faktura proforma – znaczenie i wykorzystanie w biznesie

Jak wygląda faktura proforma. Więcej na ihpweb.pl/co-to-jest-faktura-proforma/.

Każdy kto prowadzi własne przedsiębiorstwo, ale również i gros osób dokonujących zakupów online, miał kontakt przynajmniej raz z fakturą pro forma. Nie każdy jednak wie, czym naprawdę jest ten dokument i co go wyróżnia od normalnej faktury.

Czym jest faktura proforma?

Po łacinie pro forma znaczy „dla przyzwoitości”, więc często spotykamy się z określeniem, iż faktura proforma to tymczasowy rachunek sprzedaży. I owszem, faktura tego rodzaju nie jest dokumentem księgowym, zatem nie ujmuje się jej w ewidencji księgowej czy w księdze przychodów i rozchodów. Warto jednak zachować ją dla celów informacyjnych.

Faktura proforma winna uchodzić raczej za dowód handlowy, który rodzajem propozycji danej oferty. Nie stanowi dowodu kupna artykułów ani wykonania usługi, czyli zgodnie z ustawą o VAT nie nie może stanowić podłoża do odliczenia wykazanej w niej kwoty podatku VAT. Czy zatem faktura proforma jest zobowiązująca? Nie, gdyż tyczy się sprzedaży lub usługi, która jeszcze nie była zrealizowana, zatem warunki transakcji w niej opisane mogą nadal być zmienione.

Faktura proforma powinna być wyraźnie oznaczyć

Faktura proforma posiada te same dane i wygląda podobnie jak faktura VAT, miedzy innymi:

  • datę i miejsce jej wystawienia,
  • dane kontrahentów,
  • nazwę towarów lub usług, będących przedmiotem transakcji (wraz z wskazaniem ich ilości, jednostek miary itd.),
  • wartość brutto i netto (zarówno pojedynczych produktów i usług, jak i wartość pełnego zamówienia) opisana również słownie,
  • informacja o kwocie uwzględnionych rabatów,
  • stawka i naliczona z tego tytułu wysokość podatku VAT,
  • określenie terminu zapłaty,
  • wskazanie prognozowanego terminu doręczenia towaru bądź wykonania usługi.

By bez trudności można było odróżnić ten dokument od stosownej faktury VAT, wywołującej konsekwencje podatkowe, taką fakturę wystawca musi oznakować dostrzegalnie w tytule określeniem “PRO FORMA”. Powinno się również mieć na uwadze, że ten rodzaj faktury nie zwalnia z obowiązku przekazania klientowi wiążącej faktury VAT. Co ważne, faktury proforma nie przygotowuje się w momencie, kiedy kontrahent uiści w całości opłatę za przedmiot transakcji bądź przeleje zaliczkę.