Metoda kasowa – co warto o niej wiedzieć?

Metoda kasowa – co warto o niej wiedzieć?

Na flobo.io/rachunkowosc/co-to-jest-metoda-kasowa/ przeczytasz wszystko, co należy wiedzieć o metodzie kasowej.

Właściciele firm zwykle rozliczają się z urzędem skarbowym metodą memoriałową, zgodnie z którą zobowiązanie zapłaty podatku VAT powstaje w chwili wystawienia faktury za sprzedaż towaru bądź usług. Niestety w takim przypadku fiskus nie nie rozpatruje czy na rachunek rozliczeniowy płatnika VAT wpłynęła opłata od kontrahenta. W przypadku metody kasowej rozliczenie podatku od towaru i usług zachodzi dopiero po uzyskaniu opłaty od kontrahenta.

Z metody kasowej może skorzystać większość polskich właścicieli firm

Brak pojawienia się na rachunku opłat w terminie to nie rzadkość. Osoby prowadzące działalność gospodarczą często znajdują się w sytuacji, kiedy są zmuszone kilka razy przypominać kontrahentowi o przelewie opłaty za zrealizowane usługi lub dostarczone towary. Jeśli takie sytuacje zdarzają się cyklicznie, nawet znakomicie działająca firma może liczyć się z utratą płynności finansowej, nie wnieść wszystkich podatków na czas i w konsekwencji narazić się na bardzo bolesne grzywny nałożone przez fiskusa. Na szczęście mali przedsiębiorcy, innymi słowy przedsiębiorstwa których przychód ze sprzedaży w poprzednim roku nie przekroczył wraz z podatkiem 2 milionów euro, mogą skorzystać z metody kasowej odkładając w ten sposób termin rozliczenia się z podatku do czasu otrzymania od kontrahenta ustalonej należności. Z uwagi na wspomniany wyżej limit z tej metody może skorzystać większość krajowych przedsiębiorców, lecz powinni oni pamiętać, że stosowanie z tej metody rozliczenia działa też w drugą stronę. Tym samym gdy sami mają problem z dochowaniem terminów płatności, nie mogą odliczyć podatku VAT z faktury zakupowej do czasu aż nie uiszczą stosownej należności. O zamiarze przejścia na metodę kasową należy powiadomić urząd skarbowy dostarczając druk VAT-R. Konieczne jest też przejście na rozliczenie podatku VAT w systemie kwartalnym i obowiązkowe opisanie wszystkich wydanych faktur adnotacją “metoda kasowa”.

Co jest przyczyną, że biura rachunkowe odradzają biznesom metodę kasową?

Biura rachunkowe nierzadko odwodzą mniejszych przedsiębiorców od rozliczania metodą kasową podatku od towarów i usług. Najczęściej przyczyną tego jest po prostu problem z codziennym pilnowaniem wpływających należności związanych z działalnością. Metoda kasowa wymaga przecież stałego ich pilnowania, żeby nie przeoczyć terminu uiszczenia podatku. W przypadku przedsiębiorstw wystawiających co miesiąc do kilkunastu faktur nie jest to kłopot. Ale już przy kilkudziesięciu fakturach monitoring wpłat przychodzących na rachunek firmowy może zajmować nawet 2-3 godziny dziennie. Dla takich firm najlepszym rozwiązaniem, które umożliwia redukcję niebezpieczeństwa omyłek przy księgowaniu i lepsze gospodarowanie czasem, jest zastosowanie oprogramowania do automatycznej obsługi należności, jakim jest między innymi robot Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]