Tania automatyczna windykacja należności z robotem Flobo

Tania automatyczna windykacja należności z robotem Flobo

Windykacja faktur. Uzyskaj więcej szczegółów.

Jest mnóstwo różnych powodów, dlaczego klienci spóźniają się z opłatą za zakończone zlecenie. Problem z przeterminowanymi fakturami mają nie tylko właściciele firm, którzy świadczą usługi dla biznesu, ale i podmioty z profilem działalności kierowanym do osób prywatnych.

Robot Flobo do księgowania faktur z opcją prowadzenia automatycznej windykacji

Przedsiębiorca może dochodzić niespłaconych należności na drodze windykacji. Chociaż termin ten większości ludzi negatywnie się kojarzy, a w rzeczywistości oznacza to postępowanie w trakcie którego wszczyna się wobec dłużnika różne działania zgodne z obowiązującymi normami prawnymi. Działania te zmierzają do ściągnięcia zaległości. To tzw. windykacja polubowna, a więc cykliczne monitowanie dłużnika i przypominanie o obowiązku przelania opłaty. Kiedy ta metoda dochodzenia należności nie przyniesie efektu, dalszą opcją jest windykacja sądowa. Jeżeli przedsiębiorstwo świadczy usługi wobec kilkudziesięciu czy wręcz kilkuset klientów i miesiąc w miesiąc wystawia porównywalną liczbę paragonów i faktur, prawdopodobieństwo, iż jakiś procent opłat nie będzie przelany w wyznaczonym czasie wyraźnie rośnie. W uporządkowaniu całej procedury księgowania faktur pomoże robot Flobo, służący do automatycznej obsługi należności, który ma także opcję prowadzenia automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja – poprawi terminowość wpłat u swoich klientów

Robot Flobo nie tylko sprawdza, czy na rachunek rozliczeniowy wpłynęła płatność od klienta, ale w przypadku wykrycia jej braku w wyznaczonym czasie, inicjuje ona procedurę upominania o konieczności zapłacenia za fakturę. Właściciel firmy korzystający z Flobo może dodać indywidualne scenariusze czynności wszczynanych względem nie płacących kontrahentów, wyznaczając m.in. odstęp czasu pomiędzy wiadomościami z upomnieniem. Przypomnienie o nadciągającym terminie płatności za fakturę delegowana jest z aplikacji także przed jego upływem do tych kontrahentów, którzy w poprzednim kwartale dwa razy spóźnili się z wykonaniem przelewu bądź którzy nie opłacili faktury w terminie w ostatnim okresie rozliczeniowym. Jeżeli notyfikacje nie przyniosą skutków, dalszymi etapami automatycznej windykacji należności podejmowanymi przez aplikację Flobo jest przygotowanie noty księgowej w wysokości 40 € oraz zgłoszenie informacji o zadłużeniu do BIG. Wreszcie, gdy wymienione powyżej kroki okażą się bezskuteczne, Flobo przekaże informacje o dłużniku do e-sądu.

Korzystanie z aplikacji do automatycznej obsługi należności i windykacji oszczędza czas poświęcany na monitorowanie przychodzących należności, a po pewnym okresie przynosi także ogromną poprawę terminowości u kontrahentów.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]