Rolkowe, hakowe, otwarte – rodzaje kontenerów stalowych

Rolkowe, hakowe, otwarte – rodzaje kontenerów stalowych

Kup kontenery na gruz.

Nie wszystkie śmieci powinny trafić do pojemników na surowce wtórne lub zmieszane. Dotyczy to zwłaszcza tych, które powstają w czasie różnych prac budowlanych i renowacji, a także odrzutów industrialnych. Muszą one zostać odwiezione do wskazanego punktu zbiórki selektywnej, gdzie będą zutylizowane zgodnie z ustawą o odpadach. W wielu wypadkach mogą jednak wyniknąć komplikacje powiązane z składowaniem i przewozem śmieci. By się przed nimi ustrzec, należy wyposażyć się w kontenery na odpady przystosowane do ich specyfiki.

Zwykłe i specjalistyczne kontenery na odpady

Najprostsze kontenery otwarte są dopasowane do gromadzenia oraz transportu starych mebli, gruzu, opakowań i pokrewnych odpadów. Poza tym dostępne są także kontenery uszczelniane, które doskonale sprawdzają się przy wywozie nieczystości płynnych i półpłynnych (między innymi tych wytwarzanych w oczyszczalni ścieków). Uszczelniane spojenia są także niezbędne w przypadku kontenerów na śmieci sypkie, jak granulaty, wióry metalowe czy trociny. Proces ich załadunku usprawnia zamontowana fabrycznie podawarka ślimakowa. Najmniej problematyczne do przewożenia są rzecz jasna kontenery rolkowe, zaopatrzone w mechanizm usprawniający ich przemieszczanie.

Kontenery stalowe – dla których podmiotów?

Adresatami oferty producentów kontenerów stalowych są różne firmy. Wśród nich można wymienić m.in. przedsiębiorstwa budowlane, ekipy sprzątające i zajmujące się opróżnianiem strychów i piwnic, a także wszelkiego typu zakłady wytwórcze. Na kupno kontenerów na odpady decydują się firmy oferujące usługi wywózki odpadów o niestandardowych gabarytach i gruzu. Odnajmują je one swoim klientom, a po wypełnieniu odwożą do punktu legalnego ich magazynowania bądź utylizacji.

Siedziba firmy:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]