Studia na uczelniach wyższych – co wybierają studenci?

Studia na uczelniach wyższych – co wybierają studenci?

Wybór odpowiedniego kierunku studiów to dylemat, z którym każdego roku mierzą się tysiące abiturientów. Niejednokrotnie wybór ten określa rozwój przyszłej kariery. We wrześniu zaczęły się kolejne tury rejestracji na studia. Sprawdziliśmy więc, jakie kierunki są popularne wśród młodzieży.

Kierunki studiów popularne wśród maturzystów

W pierwszej dziesiątce najbardziej popularnych kierunków studiów jak co roku na pierwszym miejscu znajduje się informatyka. Przyszli studenci zainteresowani naukami ścisłymi nierzadko wybierają także kierunki pochodne, które mają bardzo duży potencjał przyszłościowy. Są to naturalnie automatyka oraz robotyka, które nie są może kierunkami nowymi, jednak dopiero wraz z rozwojem technologicznym przestały być uważane, za studia dla marzycieli. W przypadku studiów pierwszego stopnia, maturzyści wybierają głównie zarządzanie i psychologię. Na kolejnych pozycjach uplasowały się kierunki ekonomiczne (np. finanse i rachunkowość), prawo i administracja, rozmaite filologie (zwłaszcza angielska) bądź budownictwo.

Najwięcej kandydatów na miejsce znajdziemy na kierunkach z obszaru orientalistyki (sinologia i japonistyka), a także matematyki. Nie łatwo dostać się też na studia związane z branżą filmową, kreowaniem wizerunku czy designem. Należy zaznaczyć, że spora liczba kandydatów na wybrany kierunek studiów jest zależna nie tylko od jego popularności. Liczni maturzyści składają wszak dokumenty o przyjęcie nawet na parę kierunków na raz.

Jak podjąć właściwą decyzję o kierunku studiów?

Stojąc u progu wyboru kierunku warto wziąć pod uwagę zainteresowania, ale także potencjalne zapotrzebowanie na rynku pracy. Należy aczkolwiek pamiętać, że wybrany kierunek nie przesądza na zawsze przyszłej kariery zawodowej. Absolwenci studiów magisterskich oraz licencjackich mogą dowolnie uzupełniać zdobyte kwalifikacje na studiach podyplomowych. Są one organizowane na większości uczelni wyższych i zwykle nie ma wymogu ukończenia studiów kierunkowych, aby się na nie zapisać. Wystarczy posiadać tytuł licencjata, magistra bądź inżyniera.

Maturzysto, zapamiętaj! Okres spędzony na uczelni to czas, kiedy można też dodatkowo zdobywać nowe umiejętności przykładowo poprzez pomoc w wolontariatach czy studenckich kółkach. Powinno się wykorzystać te lata jak najlepiej.