Badania psychologiczne kierowców, czyli psycholog w służbie kierowców

Badania psychologiczne kierowców, czyli psycholog w służbie kierowców

Chcesz zamówić badania kierowców Bielsko Biała? Zajrzyj w to miejsce.

Badania psychologiczne mają wyjątkowo szerokie zastosowanie. To nie tylko sposób lepszego poznania siebie, ale również określenia cech psychologicznych jednostki, które wymagane są do wykonywania konkretnych zawodów. Spośród tych badań osobną grupę stanowią badania psychologiczne kierowców.

Jak wyglądają badania psychologiczne kierowców?

Ci, którzy muszą wykonać badania psychotechniczne, w wielu wypadkach mocno się ich obawiają. Okazuje się jednak, że naprawdę nie ma czego się bać. Całość badań składa się z wywiadu psychologicznego, testów osobowościowych, testów badających inteligencję oraz testów aparaturowych, które pozwalają ocenić chociażby szybkość reakcji. Testy służące do pomiaru inteligencji mają za cel ocenić zdolności umysłowe jednostki poddawanej badaniu. Testy osobowościowe badają cechy charakteru. Ujmują m.in: ekstra- oraz introwersję, psychotyzm i neurotyzm. W przypadku testów aparaturowych psycholog wykorzystuje wirometr, stereometr, miernik czasu reakcji, aparat krzyżowy oraz ciemnię. Testy nie nakładają konieczności żadnego wcześniejszego przygotowania. Osoby, które używają okularów, powinny jedynie pamiętać, by zabrać je ze sobą na badanie.

Badania psychologiczne kierowców – kto musi je wykonać?

Badania kierowców są obowiązkowe między innymi kandydatów na kierowców zawodowych kategorii C1+E, C1, C, C+E, D1+E, D1, D i D+E. Przejść muszą je również osoby, które chciałyby wykonywać zawód egzaminatora lub instruktora nauki jazdy. Są obowiązkowe dla kandydatów na operatorów wózków widłowych oraz kierowców taksówek. Powinno się dodać, że poddać muszą się im również ci kierowcy, którzy stracili prawo jazdy na skutek prowadzenia auta pod wpływem alkoholu. Ważność tego typu badań jest różna i zależna od kategorii osób, które je przechodzą. I tak na przykład w przypadku kierowców planujących odzyskać prawo jazdy po utracie dokumentu za prowadzenie auta po spożyciu napoi alkoholowych badania te są bezterminowe. Należy wykonać je wyłącznie raz.

Siedziba firmy:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]