Masz rosyjskie świadectwa? Przekład zleć tłumaczowi przysięgłemu języka rosyjskiego

Masz rosyjskie świadectwa? Przekład zleć tłumaczowi przysięgłemu języka rosyjskiego

Więcej szczegółów o tłumaczenia rosyjski Kraków uzyskasz tutaj.

Ubiegłe lata to czas przypływu do Polski studentów i pracowników zza wschodniej granicy. Najwięcej jest pośród nich Rosjan oraz Ukraińców. To sprawia, iż pojawiło się zapotrzebowanie na usługi oferowane przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – zwłaszcza rosyjskiego, którym posługuje się także ogromny odsetek obywateli Ukrainy. Dotyczy to szczególnie tłumaczy przysięgłych, mających uprawnienia do tłumaczenia dokumentów urzędowych oraz osobistych – a te w głównej mierze są wymagane do rozpoczęcia zatrudnienia lub studiów w Polsce.

Kiedy niezbędne są tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego?

Jedynie tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest kompetentny do tłumaczenia różnego rodzaju oficjalnych zaświadczeń wydanych przez organy państwowe z Kazachstanu, Rosji, Ukrainy bądź Białorusi. Należą do nich między innymi certyfikaty potwierdzające zdobycie rozmaitych uprawnień i kwalifikacji zawodowych, prawa jazdy oraz dowody osobiste, świadectwa ukończenia szkół i maturalne, a także akty zawarcia związków małżeńskich czy urodzenia. Poza tym powinno się mu zlecić tłumaczenia dokumentów bankowych, wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe, umów cywilno-prawnych i kontraktów czy rejestracji pojazdów.

Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego – kto może nim zostać?

Ważność tłumaczonych dokumentów powoduje, iż na tłumaczu przysięgłym leży ogromna odpowiedzialność. Dlatego żeby pracować w tym zawodzie, trzeba otrzymać stosowne uprawnienia. Tłumacz przysięgły winien skończyć studia lingwistyczne, a następnie zdać egzamin państwowy, który potwierdzi jego znajomość języka. Do podjęcia pracy jako tłumacz przysięgły niezbędne jest dodatkowo pełna zdolność prawna i posiadanie obywatelstwa Unii Europejskiej.

Siedziba firmy:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]