Po co wykonuje się psychologiczne badania operatorów maszyn?

Po co wykonuje się psychologiczne badania operatorów maszyn?

Badania operatorów Bielsko Biała - dowiedz się więcej o tych usługach.

Badania psychologiczne dużej grupie z nas kojarzą się z długą i wyjątkowo wnikliwą rozmową prowadzoną przez psychologa, który chce poznać nasze relacje z matką. Jak się jednak okazuje badania te znajdują również zastosowanie na przykład w czasie określania zdolności do zatrudnienia osób, które chciałyby wykonywać zawód operatora dźwigu lub innego rodzaju ciężkiego sprzętu.

Badania operatorów: jakich testów należy się spodziewać?

Badania psychologiczne osób obsługujących maszyny budowlane nie różnią się bardzo od tych, jakie zobowiązani są przejść kierowcy zawodowi. Obejmują więc skrupulatny wywiad, który zbiera psycholog, testy osobowościowe i temperamentalne, testy aparaturowe, a także testy inteligencji. Z całą pewnością testów nie należy się obawiać. Do ich wypełnienia trzeba podejść w sposób otwarty. Znaczenie ma dokładność i szczerość udzielanych odpowiedzi. Jednak testy aparaturowe mają największe znaczenie w wypadku osób planujących pracować jako operator maszyn budowlanych. Pozwalają ocenić szybkość reakcji kandydata. Poznając ją sprawdzamy, czy dana osoba będzie umiała w odpowiednio szybki sposób odpowiadać na nieoczekiwanie występujące w pracy sytuacje. Testy te oceniają również predyspozycje do oceny prędkości obiektów pozostających w ruchu, widzenia steroskopowego i koncentracji uwagi. Wszystko to ma w wypadku operatorów dźwigów, wózków i innych urządzeń wielkie znaczenie.

Badania operatorów: kto je przeprowadza?

Badania psychologiczne osób obsługujących maszyny budowlane może przeprowadzić tylko psycholog posiadający uprawnienia psychologa transportu, do czego niezbędne jest odbycie uzupełniających studiów podyplomowych. Należy wiedzieć, że badanie psychotechniczne musi być okresowo powtarzane. Trzeba tego pilnować, w przeciwnym razie można utracić uprawnienia do wykonywania zawodu. Przestrzegający przepisów pracodawca powinien odsunąć od pracy osobę, która nie posiada aktualnych badań psychotechnicznych.

Siedziba firmy:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]