Sesja AC/DC – przebieg i korzyści z jej przeprowadzenia

Sesja AC/DC – przebieg i korzyści z jej przeprowadzenia

Więcej informacji o rozwoju kompetencji pracowników.

Rośnie grono pracodawców, którzy dostrzegają, że rozwój pracowników w ogromnym stopniu przekłada się na powodzenie całej firmy. Zmotywowany personel zaopatrzony w szeroki arsenał umiejętności miękkich to wszak główny fundament każdego przedsiębiorstwa.

Rozwój kompetencji pracowników – ujawnij pełny potencjał swojej kadry

Audyt personalny pracowników pozwalający na ewaluację ich osobistych kwalifikacji i uwarunkowań może wesprzeć właściciela przedsiębiorstwa w kompletowaniu kadry, która będzie przygotowana na niecodzienne wyzwania. Za sprawą sesji AC/DC wykonanej przez wykwalifikowanego coacha można dostrzec, który z pracowników wykazuje zdolności kierownicze i zostanie najlepszym przełożonym teamu. Audyty Assessment Center/Development Center mogą być wykonywane rozmaitymi metodami – np. w formie sesji grupowych lub indywidualnych. W czasie sesji z pracownikami stosowane są uznane techniki szkoleń, np. wywiady, studium przypadku (case studies), zadania w grupach czy symulacje. W ten sposób można odkryć utajony potencjał kadry i wspomóc rozwój pracowników. Po zakończeniu sesji AC/DC można prowadzić dalej działania z zespołem w postaci coachingu.

Poszczególne fazy audytu AC/DC

Prawidłowo opracowany audyt jest rozdzielona na kilka faz. Zaczyna się od przeglądu kompetencji potrzebnych do pełnienia danej funkcji w firmie. Następnie audytor dobiera techniki, które zostaną zastosowane w czasie sesji. Dalszym stadium jest przekazanie informacji na temat celów sesji, a także tego, co zamierza się dzięki niej osiągnąć. Nie bez wpływu jest poza tym miejsce, w którym będą prowadzone audyty pracownikami – musi one gwarantować komfort, który wesprze osiągnięcie celów sesji. Sam audyt AC/DC (indywidualny lub grupowy) jest przeprowadzany przez doświadczonych coachów, którzy mają wykształcenie psychologiczne. Czas trwania sesji wynosi nie więcej niż 6 godzin. Po jej przeprowadzeniu Klient odbiera indywidualny, wyczerpujący protokół, w którym zawarta jest analiza kompetencji audytowanych osób, wyliczone są ich silne strony oraz podane są polecenia, jak należy przeprowadzić następną fazę rozwoju pracowników. Audyt AC/DC zamyka feedback.

Jan Kłusak - doradca HR, coach biznesu, psycholog

Mob.: +48 500 456 374
E-mail: [email protected]